Искате ли да създадете акаунт? Регистрирам!              Загубили ли сте паролата си или искате да я актуализирате?              За да се свържете с нас: scoliosismanager@isico.it

Какво е ScoliosisManager?

Това е интернет проект, насърчаван от ISICO .

ISICO е в челните редици в света при лечението на гръбначни изкривявания, както се потвърждава от научния публикации в международни литературни списания, които редовно демонстрират как подходът Isico постига отлични клинични резултати на глобално ниво.
Разработихме софтуер, който управлява всички клинични дейности, свързани с лечението на гръбначни изкривявания: медицински прегледи, рехабилитация оценка, планове за упражнения.
Възможно е за всеки да регистрира акаунт и да получи безплатен достъп до ScoliosisManager за един месец. Достъпът без ограничения във времето е запазен за тези, които са посетили някой от курсовете, организирани от ISICO, като например италианския магистър, онлайн международния магистърски PPSCT и курсовете Seas... .

В ScoliosisManager предлага хиляди упражнения, които обикновено използваме, инструменти за изготвяне на планове за упражнения и пълна медицинска и физиотерапевтична оценка.
Този инструмент може да бъде полезен и за пациенти с други патологии (или дори без специфични патологии).